1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ศิริราชปิดและเปลี่ยนเส้นทางจราจร
27/06/61
27/6/2561 20:20น. 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ศิริราชปิดและเปลี่ยนเส้นทางจราจร เนื่องจากงานสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช 1.ปิดเส้นจราจรใต้สะพานอรุณอมรินทร์(ไม่สามารถเลี้ยวผ่านโรงเรียนวัดอมรินทราราม) 2.เปลี่ยนเส้นจราจรภายในรพ. ประตู7(หลังรพ.)ถึงประตู8(ท่าน้ำวังหลัง) การเดินรถเป็นแบบ2ช่องทาง(สวนกัน)
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง