รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนสมเด็จย่า
03/02/60
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนสมเด็จย่า และบริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2560 - 3 ก.พ.2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณสวนสมเด็จย่า และ บริเวณด้านหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องการเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 1.ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสวนสมเด็จย่า จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง 2.ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วน ฝั่งละ 1 ช่องทาง รวมเป็น 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนาน คงเหลือ 2 ช่องทาง และช่องทางด่วนคงเหลือ 2 ช่องทาง ส่วนฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง