ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม 9
25/09/66
กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม 9 ทิศทางดาวคะนอง – ท่าเรือ (ขาเข้า) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เริ่ม 26 ก.ย. ถึง 30 พ.ย. 66
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง