กทม.เตรียมปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยก ณ ระนอง
08/11/61
8/11/2561 09:00น. กทม.เตรียมปิดปรับปรุงสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เพื่อลดจุดตัดจราจร บรรเทาปัญหารถติด โดยจะเริมปิดสะพานดังกล่าวตั้งแต่ 9 พ.ย.นี้ โดยนายสมพงษ์กล่าวว่า การก่อสร้างแบ่งการทำงานเป็น 4 ระยะ โดยระยะที่ 1 คือตั้งแต่ถนนเชื้อเพลิงไปทางพระราม 3 ผู้รับเหมาจะเริ่มลงพื้นที่ในวันที่ 9 พ.ย.นี้ ระหว่างก่อสร้างช่วงดังกล่าว ถนนอื่นๆ ยังใช้งานและเปิดการจราจรได้ตามปกติ ส่วนสะพานข้ามแยก ณ ระนองจะมีการรื้อถอนบางส่วน ช่วงต้นปี 2562 ทั้งนี้ การทำงานตลอดโครงการฯจะทำเป็นโซนๆ และปิดการจราจรเป็นช่วงๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง สำหรับแผนงานก่อสร้างแบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 1.ตั้งแต่หน้า ร.ร.นนทรีฯ ถ.พระราม 3 ถึงเชิงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง 2.สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง 3.เชิงลาดสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ผ่านแยก ณ ระนอง ถึงถนนพระราม 4 และ 4.ถนนสุนทรโกษา จากแยก ณ ระนองไปตามแนว ถนนสุนทรโกษา ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยโซน 1 กับ 3 จะเริ่มดำเนินการพร้อมกัน คือเริ่มลงพื้นที่ 9 พ.ย.นี้ ส่วนโซน 2 และ 4 จะเริ่มดำเนินการช่วงต้นปี 2562 ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าวว่า บริเวณห้าแยก ณ ระนอง มีรถผ่านเฉลี่ยวันละ 200,000 คัน จุดที่จะได้รับผลกระทบ เช่น ถนนพระราม 4 ถนนรัชดา ถนนพระราม 3 ทั้งนี้ ในการก่อสร้างจะให้กระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด ขณะเดียวกันได้กำหนดเส้นทางเลี่ยง เส้นทางลัดตามซอยย่อยต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมจัดระบบการจราจร โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ซึ่งจะพิจารณาปริมาณจราจรจุดที่จำเป็นต้องระบายการจราจรขาเข้าหรือออก เพื่อจัดการจราจรช่องทางพิเศษสำหรับเร่งระบายรถ.
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง