เส้นทางเลี่ยง ก่อสร้างทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์
15/10/62
เส้นทางลัดและเส้นทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง -การเดินทางจากถนนราชพฤกษไ์ปสะพานพระราม 3 ให้ใช้สะพานข้าม ทางแยกรัชดา -ราชพฤกษ์ ไปลงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าโพธิ์นิมิตรเลี้ยวขวา เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขึ้นสะพานพระราม 3 - การเดินทางจากสะพานพระราม 3 ไปถนนราชพฤกษ ์ให้ใช้เส้นทาง ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ ขึ้นสะพานบริเวณสถานี - สำหรับการเดินทาง ระหว่างตลาดพลูกับ แยกมไหศวรรย์ ใช้ซอยเข้าออกใน พื้นที่ อาทิ ซอยเทอดไท 33 ซอย ตากสิน 22 เป็นต้น
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง