รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
22/05/67
วันที่ 22พฤษภาคม 2567 เวลา 05.00 น. ฝนเล็กน้อยเขตบางนา ประเวศ สะพานสูง ลาดกระบัง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนิอ แนวโน้มลดลง
อ่านต่อ
เข้าสู่เว็บไซต์
  • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)
  • เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร
  • English
  • ค้นหา

  • ค้นหาเส้นทางในการเดินทาง 

  • ค้นหาเส้นทาง